Giới thiệu về an cung ngưu hoàng hoàn

Giới thiệu về an cung ngưu hoàng hoàn

 An cung ngưu hoàng hoàn hàn quốc là 1 bài thuốc được lưu truyền lâu đời của danh y Tự Cúc Thông, Ngô Đường đời nhà Thanh được lưu giữ trong sách

149 Likes Comment